CYTOMEL TABLET 12,5MCG

CYTOMEL TABLET 12,5MCG

Cytomel is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Na 22 jaar thyrax te hebben geslikt, nu sinds 5 maanden verplicht overgestapt op euthyrox. Na al 3x aangepast te zijn nog steeds niet op de goede waardes. (NB liothyroninenatrium herkent hij niet) De doosjes zijn allemaal open geweest, en weer netjes dichtgeplakt. Alle pillenstrips zijn met zwarte markeerstift op de achterkant bekrast zodat je het merk/middel niet meer lezen kan.

  • Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof liothyronine.
  • Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is?
  • Cytomel tabletten zijn wit en rond en hebben een dubbele breukgleuf in de vorm van een kruis.
  • Omdat ik veel klachten hield heb ik cytomel T3 er bij gekregen.

Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter “Exp” of “Niet te gebruiken na” de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Cytomel na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen. Werkt heel goed, maar het is vervelend dat er geen time released versie van beschikbaar is. De apotheker maakte vroeger capsules met 6 mcg die ik om de 4 uur innam, maar dat mag niet meer.

Alle ontwikkelingen op de voet volgen?

Controleer nu zelf de combinatie van uw medicijnen op interacties, snel en eenvoudig. Ruim een jaar geleden is mijn schildklier verwijderd ivm een vrij grote tumor MTC.het instellen op thyrax gaat lastig. Omdat ik veel klachten hield heb ik boldenone kopen T3 er bij gekregen. Het gebruik van Cytomel®(merknaam van liothyronine) in de zwangerschap wordt ontraden, omdat T4 van de moeder essentieel is voor een goede hersenontwikkeling van het kind. Ook bij hartritmestoornissen wordt het gebruik van Cytomel® ontraden. Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof liothyronine.

Als andere oorzaken voor deze klachten zijn uitgesloten, is het mogelijk om in overleg met uw arts en schildklierverpleegkundige tabletten met het T3-hormoon te proberen. Schildklierhormoon is bij kinderen noodzakelijk voor de normale ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Bij toediening na een behandeling met levothyroxine dient men rekening te houden met een eventuele restwerking van deze stof en met het snelle in werking treden van liothyronine.

Cytomel (Liothyronine)

Bron voor vermelding is de website farmanco.knmp.nl, dé website voor alle geneesmiddelen­tekorten. De meeste patiënten slikken bij een traagwerkende schildklier (hypothyreoïdie) alleen het schildklierhormoon levothyroxine. Een deel van de patiënten houdt restklachten, ook nadat zij goed zijn ingesteld op levothyroxine. Soms proberen deze patiënten en hun artsen of het aanvullend innemen van T3-hormoon (liothyronine) verbetering geeft van deze restklachten.

Dit zijn klachten die kunnen passen bij een overmaat aan schildklierhormon. Dit is echter lastig met zekerheid te zeggen zonder bloedonderzoek. Ik zou je willen adviseren om na een week of 6-8 je bloed te laten controleren en een (bel)afspraak met je behandelaar plannen. Dan kan je kijken of er iets aangepast moet worden.

  • Dit is een klein orgaan in de hersenen, dat het schildklierstimulerende hormoon TSH aanmaakt.
  • Het is doorgaans niet nodig om een subklinische hypothyroïdie (verhoogd TSH en normaal T4) medicamenteus te behandelen, vanwege de kans op het spontaan normaliseren van de TSH-waarde.
  • Dit is echter lastig met zekerheid te zeggen zonder bloedonderzoek.
  • Cytomel kan, voorzover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
  • Stel deze tijdens het eerstvolgende bezoek aan uw arts of verpleegkundige op de polikliniek of neem telefonisch contact met ons op.

Nu moet ik de 25 mcg tabletten in 4 delen en over de dag verdelen. Het verdelen gaat niet secuur en je moet er steeds om denken dat het tijd is voor een volgende dosis. Behalve een recept dient de behandelend specialist een artsenverklaring in te vullen. De fabrikant van Cytomel 5 mcg is ACE Pharmaceuticals in Zeewolde.

Liothyronine is een schildklierhormoon.Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen gebruikt bij een te snelle schildklierwerking. Normaliter verdwijnen deze symptomen enkele dagen na stopzetting van de behandeling of bij het verlagen van de dosering. In zeldzame gevallen kunnen er allergische huidreacties optreden. Het is belangrijk om deze bijwerkingen bij je arts te melden, zodat de dosering aangepast kan worden als dat nodig is. Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken. Ik kan mij geen goede reden bedenken waarom direct voor cytomel (T3) gekozen wordt.

In samenwerking met u en met de schildklierverpleegkundige stelt uw behandeld arts u zo goed mogelijk in op het T4-hormoon, zodat u zich zo optimaal mogelijk voelt. Laag in de hals, net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp, ligt de schildklier. De schildklier produceert de schildklierhormonen T4 en T3. Deze hormonen zijn noodzakelijk voor de groei, de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen en vele stofwisselingsprocessen in het lichaam. De schildklier wordt aangestuurd door de hypofyse. Dit is een klein orgaan in de hersenen, dat het schildklierstimulerende hormoon TSH aanmaakt.

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u Cytomel gebruiken in goed overleg met uw arts. Als de dosis van het T4- en/ of T3-hormoon wijzigt, duurt het ongeveer zes weken voordat de waarden van deze hormonen in uw bloed goed te meten zijn. Dit is de reden dat het goed instellen op schildklierhormonen een lange periode in beslag neemt. Gebruikt u Cytomel, houdt er dan rekening mee dat de bloedcontrole vier uur na inname van de Cytomel plaats moet vinden. Dit is verkrijgbaar in tabletten van 25 mcg en sinds kort ook in 12,5 mcg. Om een overdosering aan schildklierhormoon te voorkomen, wordt het T4-hormoon meestal verlaagd zodra u begint met het T3- hormoon.

Te snelle schildklierwerking

Meestal zal uw arts u (tijdelijk) laten overstappen op dit medicijn. Gebruikt u liothyronine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind.

Steve Jano Author